Ti pališ me, pališ

Spušta se noć nad našim gradom
Pale se svijetla, muzika kreće
Ritmovi brzi draže me cijelog
I jedino želim: da sam s tobom ja

Tvoje tijelo privijaš uz mene
A tvoj miris napaljuje cijelog
Uzbuđen stojim i jedino želim
Da te imam, da te imam ja

I zato gledam tebe, wow, wow
U tom ludom ritmu, wow.wow
A groznica trese wow, wow
I lomi me cijelog i pali mi tijelo
Lomi me cijelog, pali mi tijelo
Pali mi tijelo, pali mi tijelo

Ti pališ me, pališ me, pališ me ludo
Pališ me draga, napaljuješ ti
Pališ, me pališ, napaljuješ dušo
U ludome ritmu sad izgaram ja

Pališ me, pališ napaljuješ dušo
Pališ me, pališ napaljuješ ti
Pališ me, pališ me, pališ me pališ

Ne pomaže meni ni led ni hladno pivo
Ni lagani vjetar što dopire s mora
Kroz odjeću ljetnu usku i vlažnu
Nazirem čvrste obline tvoje
I vrhove male što pale me pale
Vrhove male što pale me pale
Pale me pale, pale me cijelog

I zato gledam tebe, wow, wow
U tom ludom ritmu, wow.wow
A groznica trese wow, wow
I lomi me cijelog i pali mi tijelo
Lomi me cijelog, pali mi tijelo
Pali mi tijelo, pali mi tijelo

Ti pališ me, pališ me, pališ me ludo
Pališ me draga, napaljuješ ti
Pališ, me pališ, napaljuješ dušo
U ludome ritmu sad izgaram ja

Izgaram ja
Izgaram ja
Izgaram ja

Jer pališ me, pališ napaljuješ ti
Ti pališ me, pališ.