„Nastojim da sva moja djela, neovisno radi li se o pisanoj riječi ili glazbi, budu angažirana s mogućim  impaktom na društvenu zajednicu.

Najviše što mrzim u umjetnosti je srceparajuća patetika i slatkorječivo fraziranje bez supstance.“