O bitku i spoznaji

Moja slijedeća rasprava temelji se na jednoj video raspravi između Odifreddija i poznatog talijanskog teologa Vita Mancusa. Rasprava se vodila pod nazivom: „La ragione e il senso della vita“  gdje njih dvoje pokušavaju, svaki sa svoje točke gledišta, odgovoriti na dva osnovna pitanja  kojima se filozofija bavi od samog svog početke: bitkom i spoznajom. (Ono […]